Stappenplan MJOB 010Liftservice

(ook wel MJOP genoemd)

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) of ook wel Meerjaren Onderhoud begroting (MJOB) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn

Stap 1: inventarisatie

We inventariseren welke gegevens er voor handen zijn voor MJOB. Aan de hand van een inventarisatielijst volgt een vaststelling van de staat van onderhoud van de bouwkundige onderdelen en technische installaties van de lift.

Stap 2: technische inspectie

In overleg plannen we een afspraak om de installatie(s) te inspecteren voor MJOB. Vervolgens brengen we de huidige staat in kaart, doen we een conditiemeting van de diverse onderdelen en installaties en maken overzichtsfoto’s.

Conditie meten conform NEN 2767

Een onderzoek en rapportage in de vorm van een NEN 2767 geeft gedegen inzicht bij u als liftbeheerder. In Nederland is een conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties conform de NEN 2767 standaard. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreer methode.

Stap 3: opstellen MJOP

Bij stap 3 werken we de verzamelde gegevens uit in een Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) op basis van 10 jaar. Daarnaast geven we aanbevelingen en stellen we de prioriteiten vast.

Stap 4: rapportages

Eerst wordt het conceptplan Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) besproken, hierna stellen we de definitieve rapportage op en verzenden we due naar u.

Stap 5: updates

Een juiste MJOB vereist een update want tijden veranderen. Zo kunnen klimaatinvloeden wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor de te nemen onderhoudsmaatregelen. Tevens kunnen de marktprijzen in het kader van de onderhoudskosten in de loop van de tijd veranderen. Een goed MJOB vereist dan ook een periodieke update. 010liftservice adviseert om jaarlijks het MJOB te updaten. Het MJOB wordt hiermee herzien en er wordt bepaald of het ingecalculeerd onderhoud écht noodzakelijk is of kan worden uitgesteld.

010-8400-635            contact@010liftservice.nl

 

Heeft u een vraag? vul dan onderstaand formulier in, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


 

bg-slider-2

Volgt u on al op LinkedIn? 010Liftservice