RCA-010liftservice

Problem Solving & Root Cause Analysis (RCA) – Essentials

Voor het effectief oplossen van problemen en vinden van oorzaken zijn altijd een aantal essentiële basisvaardigheden nodig. Zowel bij grote incidenten, uitgebreide root cause analyses, continuous improvement problem solving en dagelijkse operationele verstoringen. In de meeste gevallen is een uitgebreide zware aanpak helemaal niet nodig. Effectiever is het dan om die essentiële vaardigheden te gebruiken in een snelle en flexibele problem solving routine: de Problem Solving Pitstop

 Probleem definiëren (5W2H, IS/IS-NIET principe)
 Tijdlijn in kaart brengen
 Keten van oorzaak-gevolg visualiseren
 Vinden van oorzaken (karakteristiek en veranderingen, kennis, ervaring)
 Belang van bewijs
 Verzamelen van de relevante feiten
 De juiste onderzoeksvragen formuleren (o.a 5x Why principe)
 Effectief overdragen van problemen
 Korte en krachtige samenwerking
 Effectieve acties en oplossingen kiezen